Wat denk jij van dit snelheidsplan?

Lievegem kiest voor een uniform snelheidsbeleid op gans haar grondgebied: 30, 50 en 70 km per uur. Op die manier vermijden we een wirwar aan snelheidsborden en kan de regeling van het snelheidsregime in het buitengebied met minder verkeersborden. Bovendien kunnen we op deze manier een duidelijke koppeling maken met de wegencategorisering en de ruimtelijke context.

Binnen bebouwde kom wordt 30 km/u de norm en 50 km/u op de belangrijkste verbindingswegen. In schoolomgevingen blijft 30 km/u de norm. Buiten bebouwde kom wordt 50 km/u de norm op niet verbindingswegen tussen de kernen. Enkel op verbindingswegen waar er vrijliggende fietspaden aanwezig zijn, is de maximumsnelheid 70 km/u.

snelheidskaart Lievegem

(Klik op de kaart om de afbeelding te vergroten.)

Zone 30

 • 30 km/u is de norm in woonwijken, centrumstraten en doodlopende woonstraten.
 • In de drukste centrumstraten met gemengd verkeer.
 • Verbindingswegen binnen bebouwde kom zonder fiets- en/of voetgangsersinfrastructuur.
 • Ook de schoolomgevingen worden standaard zone 30, ongeacht het gebied of de snelheidszone waarin ze liggen.
 • Langs het jaagpad geldt al een snelheidsbeperking van 30 km/u voor alle gebruikers. Dit werd vastgelegd in het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk (KB 15.10.1935). Deze snelheidsbeperking is ook van toepassing voor wielertoeristen en speedpedelec gebruikers. Het jaagpad heeft immers een belangrijke recreatieve waarde en moet ook voor tragere weggebruikers (denk maar aan wandelaars of kinderen op de fiets) toegankelijk en veilig blijven.

Zone 50

 • Binnen de bebouwde kom is 50 km/u de wettelijke norm en wordt voor elke verbindingsweg apart nagegaan waar 30 km/u wenselijk en mogelijk is. De aanwezigheid van fiets- en voetgangersinfrastructuur is hierbij een cruciaal criterium.
 • Binnen de bebouwde kom behoren alle straten die geen onderdeel uitmaken van een zone 30, in principe tot de zone 50.
 • Zo wordt ook de N9 binnen de bebouwde kom 50 km/u.
 • Buiten bebouwde kom zijn alle landelijke wegen 50 km/u.
 • Enkel op de verbindingswegen (buiten bebouwde kom) is een snelheid van 70 km/u toegelaten op voorwaarde dat er ook veilige fietsinfrastructuur aanwezig is.
 • Dit verschil in snelheidsregime in het buitengebied zorgt voor een duidelijk onderscheid tussen lokale verbindingswegen en andere wegen. Op die manier ontmoedigen we sluipverkeer langs landelijke wegen.

70 km/u

 • Gezien de hoge kans op zware verwondingen of zelfs overlijden bij een ongeval aan een snelheid van 70 km/u, springen we hier zorgvuldig mee om. Is er geen vrijliggend fietspad? Dan kan de maximumsnelheid geen 70 km/u zijn.
 • In afwachting van een opwaardering van de fietsinfrastructuur langs de N9 (in beheer van de Vlaamse overheid), wordt uitzonderlijk op de N9 toch toegestaan. Waar woonwijken langs de N9 liggen, geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.

Hoe denk jij over dit snelheidsplan?

Dit snelheidsplan zorgt ervoor dat er in heel wat straten een nieuw snelheidsregime zal gelden. Misschien wijzigt er ook wel iets in jouw straat of op het traject naar school of werk. Kan je je vinden in deze wijziging of zie je de zaken liever anders? Laat het ons voor 1 oktober weten door hieronder een reactie te plaatsen!

Team communicatie
01 Sep 2021
Opmerkingen
Nicolas Pczycki (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

Beste,
Zeer positief dat dit eens bekeken wordt.
Persoonlijk vind ik dat er te weinig wordt gekeken naar de staat van de weg, de zichtbaarheid, bochten, breedte, ....In jullie plan gaan jullie nogal liniair te werk, theorie klopt niet steeds met de praktijk.
N9 + brede baan. zelf in bebouwde kom mag dit 70 blijven ip 50, idem Koning Leopoldstraat. Molenbergstraat: smalle straat met veel jeugdig fietsverkeer en oudere voetgangers, slechte zichtbaarheid door geparkeerde wagens op straat en veel bochten: 30 ipv 50, toch zeker het stuk dat in de bebouwde kom valt.
Zandstraat mag volledig zone 30.
Ik kan alleen maar aanbevelen om ter plaatse, straat per straat te bekijken en de bewoners er over aan te spreken. Jullie gaan zo een groter draagvlag creeëren.
Mvg
Nicolas

Jo (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

Ik ben het helemaal eens met deze mening. Zo laat de staat van het wegdek te Nekke in feite maar een snelheid van 30 km per uur toe, maar zou ik al tevreden zijn met een beperking tot 50 km per uur, maar dan wel mits de nodige snelheidscontroles.

Naar zichtbaarheid bijv., begrijp ik niet hoe er niet meer ongevallen gebeuren op het kruispunt van de Bauwerwaan en Nekke, waar men tegen 70 a 90 km per uur voorbij vlamt.

Dit plan mag wat mij betreft zeer snel uitgevoerd worden, en dat in combinatie met betere, geluidsdempende wegen. Aangevuld waar nodig met controles of snelheidsremmers.

Ellen (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

Zeer onduidelijke kaart. Vergroten geeft geen oplossing, je ziet geen straatnamen of dorpskernen

Ellen (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

Allemaal goed en wel die nieuwe snelheden, maar men moet ook eens deftig werk maken van veilige verkeerssituaties en goede straten, fiets- en voetpaden en vooral een goed onderhoud doen van zowel straten, fietspaden als het vele (onkruid) groen dat overal wordt aangeplant. En controle! Want we zien hier dagelijks hoe het bordje "uitzonderlijk plaatselijk verkeer" wordt genegeerd, idem voor de snelheidsborden. Wel twijfels bij de grote zone 30, het is nu al te merken dat wanneer de auto's 30 rijden er fietsen, brommertjes je gewoon zigzaggend voorbij vliegen.

Tamara De Vliegher (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

Uit meer dan 700 inzendingen hadden er mi meer actiepunten kunnen gehaald worden. Ik hoop dat dit een eerste fase is. En dat er snel iemand komt die de ballen heeft om per dorpskern een integraal mobiliteisplan op te stellen, in samenspraak met de bewoners. Waar fietsstraten, knips, zone 30 een pakket aan broodnodige veranderingen vormen. Ook al ben ik een ferfent automobilist, en kan ik niet zonder... dit moet een grap zijn... neem een voorbeeld aan Gent... en verander.

Ann B (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

Ik woon in de Weststraat, dichtbij de Stuiver en ben blij dat eindelijk de volledige Weststraat 50 km per uur wordt, want door de staat van het wegdek, de mogelijkheid om overal te parkeren, de lichte bochten en de 70 km ( die leidt tot hogere snelheden) is het er momenteel verkeersonveilig en is er veel lawaai in de straat. Hopelijk wordt dan ook de inrichting van de straat aangepakt met slimme wegversmallingen, een verbreding van de fietspaden (momenteel smal) en/of een volwaardig voetpad, want louter een ander snelheidsbord plaatsen zal onvoldoende zijn.
En algemeen vind ik de beperking naar 50 in de vele landelijke straten met veel woningen een verbetering, want dit zorgt voor een betere leefbaarheid voor de mensen die in de betrokken straten wonen, zoals in veel wijken al het geval is.

Anoniem (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

Even een opmerking : het plan komt niet overeen met wat bepaald is bij zone 30, nl de Larestraat is een verbindingsweg binnen bebouwde kom zonder fiets- en/of voetgangsers infrastructuur en toch mag er blijkbaar nog 50km/u gereden worden waar sommigen nu vlotjes 70 en meer km/u rijden... Graag aanpassing naar zone 30 zoals voorgesteld in het plan zone 30.

Betreft : Koning Leopoldstraat stuk tussen de Kasteeldreef en Lobrug rijdt (bijna) niemand 50km/u omdat er ook "nooit" controles zijn op dit stuk... het verkeersbord "voorbijsteken mag terug" net na de Kasteeldreef wordt blijkbaar gelezen als gedaan met 50km/u, met als gevolg dat de race daar kan beginnen. Hier zou best ook een oplichtend bord komen die de snelheid aangeeft in het groen indien ok en rood bij het niet respecteren van de 50km/u. Een traject controle over de ganse Koning Leopoldstraat zou natuurlijk een nog betere oplossing zijn.

Anoniem (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

Heel blij dat er eindelijk overwogen wordt om de snelheid in de centrumstraten aan te passen naar 30km/u. Ik vreesde al dat men ging wachten tot er kinderen zouden aangereden worden alvorens men iets aan de racers in en rond de Schoolstraat (Waarschoot) gaat doen. Het fietspad ligt niet afgescheiden van de straat en daarom vind ik dit een heel goede beslissing. Plaats aub ook een vaste camera in de Schoolstraat zodat zwaar vervoer in overtreding en snelheidsduivels beboet worden. De Schoolstraat is nu éénmaal de korste rechte lijn naar de N9 en daar wordt gretig doorgevlamd. De lidar (die trouwens veel te opzichtig stond opgesteld) toonde onlangs aan dat er +/-4500 voertuigen in beide richtingen / dag door de Schoolstraat rijden... niet mis in de nabijheid van de school.....Nu nog wachten op de effectieve uitvoering.......

Martine Van Ov… (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

Jammer dat alles bij het oude blijft in de Koning Leopoldstraat. Het zware vrachtverkeer neemt helaas exponentieel toe in onze mooie straat. De voorbijrazende tientonners zorgen voor veel geluidsoverlast en daverende huizen, en dit al van heel vroeg in de ochtend. Maak a.u.b. zone 30 daar waar nu 50/uur mag gereden worden. En dan zal er hopelijk niet meer dan 50/uur gereden worden. Of zoals ook al aangegeven : traject controle over de ganse Koning Leopoldstraat zou een nog betere oplossing zijn. Jullie zijn dit zoveel jaar geleden beginnen installeren en amper enkele weken nadien terug komen afbreken :(
Een flitspaal op mijn grote oprit is ook een optie waar ik voor blijf ijveren.

Reageren

Anoniem (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

Akkoord dat er sinds lang een snelheidsbeperking bestaat van 30 km/u langs een jaagpad, maar vreemd om dit hier in de verf te zetten. Reeds even lang worden overtredingen hierop gedoogd (cf. racefietsen, speed pedelecs). Valt dit überhaupt te handhaven? Dan lijken er toch een aantal andere snelheidsissues die meer prioriteit vragen op het vlak van handhaving.

Anoniem (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

Er nog even aan toevoegen: de jaagpaden langs het Schipdonkkanaal en het Kanaal Gent-Brugge-Oostende zijn bovendien voorzien als fietssnelweg F422 en F405. Hoe valt dit te rijmen met een snelheidsbeperking van 30 km/u?

Lukas Wittevrongel (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

De omschrijving van het snelheidsbeleid lijkt me zeer goed en bevat goede kernpunten en motivaties. 30kmh in centrum, woonwijken en drukke straten, alsook straten waar geen fiets of wandelinfrastructuur is. Binnen de bebouwdekom is de norm 50kmh maar word per verbindingsweg nagegaan of dit beter 30kmh zou zijn, waarbij de fiets en wandel infrastructuur kritiek is. Een mooie focus op verkeersveiligheid voor de zwakste weggebruikers.

Jammer genoeg zie ik dit wel niet terug in de uitwerking hiervan, of toch niet altijd even strikt. De Pyramidestraat is over de hele weg amper breed genoeg voor twee richtingsverkeer, heeft geen fietspad en er is geen voetpad. Het wordt vaak gebruikt door wandelaars en fietsers (wat ook bleek uit de vorige bevraging waar veel vraag was voor fiets en wandelpaden). Volgens het plan is de limiet hier 50kmh. Indien fiets en wandel infrastructuur effectief kritiek is, of toch al zeker de veiligheid, zie ik geen enkele reden waarom dit geen 30kmh is. Verder is het een kronkelende baan met moeilijke zichtbaarheid door velden en bomen wat enkel maar meer pleit voor 30kmh.

Lukas Wittevrongel (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

De omschrijving van het snelheidsbeleid lijkt me zeer goed en bevat goede kernpunten en motivaties. 30kmh in centrum, woonwijken en drukke straten, alsook straten waar geen fiets of wandelinfrastructuur is. Binnen de bebouwdekom is de norm 50kmh maar word per verbindingsweg nagegaan of dit beter 30kmh zou zijn, waarbij de fiets en wandel infrastructuur kritiek is. Een mooie focus op verkeersveiligheid voor de zwakste weggebruikers.

Jammer genoeg zie ik dit wel niet terug in de uitwerking hiervan, of toch niet altijd even strikt. De Pyramidestraat is over de hele weg amper breed genoeg voor twee richtingsverkeer, heeft geen fietspad en er is geen voetpad. Het wordt vaak gebruikt door wandelaars en fietsers (wat ook bleek uit de vorige bevraging waar veel vraag was voor fiets en wandelpaden). Volgens het plan is de limiet hier 50kmh. Indien fiets en wandel infrastructuur effectief kritiek is, of toch al zeker de veiligheid, zie ik geen enkele reden waarom dit geen 30kmh is. Verder is het een kronkelende baan met moeilijke zichtbaarheid door velden en bomen wat enkel maar meer pleit voor 30kmh.

Lukas Wittevrongel (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

De omschrijving van het snelheidsbeleid lijkt me zeer goed en bevat goede kernpunten en motivaties. 30kmh in centrum, woonwijken en drukke straten, alsook straten waar geen fiets of wandelinfrastructuur is. Binnen de bebouwdekom is de norm 50kmh maar word per verbindingsweg nagegaan of dit beter 30kmh zou zijn, waarbij de fiets en wandel infrastructuur kritiek is. Een mooie focus op verkeersveiligheid voor de zwakste weggebruikers.

Jammer genoeg zie ik dit wel niet terug in de uitwerking hiervan, of toch niet altijd even strikt. De Pyramidestraat is over de hele weg amper breed genoeg voor twee richtingsverkeer, heeft geen fietspad en er is geen voetpad. Het wordt vaak gebruikt door wandelaars en fietsers (wat ook bleek uit de vorige bevraging waar veel vraag was voor fiets en wandelpaden). Volgens het plan is de limiet hier 50kmh. Indien fiets en wandel infrastructuur effectief kritiek is, of toch al zeker de veiligheid, zie ik geen enkele reden waarom dit geen 30kmh is. Verder is het een kronkelende baan met moeilijke zichtbaarheid door velden en bomen wat enkel maar meer pleit voor 30kmh.

hans vansteenkiste (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

De Tuimelaar behoort tot de dorpskern van Beke. Het is een lokale weg Type 1, dus in theorie geen doorgaand verkeer. De leefbaarheid van de bewoners moet op de eerste plaats komen en niet een autodominantie. Een verbod op "niet plaatselijk zwaar verkeer" is noodzakelijk, inrichting weginfrastructuur dat uitnodigt tot trager rijgedrag en dwingend sensibiliserend kan werken op het vele sluipverkeer richting N9. Tuimelaar = dorpskern = zone 30 KM. De vele DeLijn-bussen van de stelplaats horen hier niet te passeren, zwaar verkeer van bijvb Mispelaere moeten omrijden via Kruisstraat & Bilksken.

H. Vansteenkiste (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

In het verlengde van de Tuimelaar > Langeboeken - Geen fietspad en toch de keuze voor 70KM
Deze landelijke weg waar er veel sluipverkeer richting N9 is, waarom toch de keuze voor 70KM? Ik fiets iedere dag richting Gent vanuit Beke (via Lobrug - jaagpad), uit ervaring weet ik dat Langeboeken de gevaarlijkste weg is op mijn traject naar het werk. Eigenlijk mag men hier sneller rijden dan op de N9, er is geen trajectcontrole, :-) Blijkbaar is een vlotte autodoorstroming een belangrijker criteria dan de veiligheid & leefbaarheid in Beke. Niet plaatselijk zwaar verkeer mag er probleemloos doorrijden, betreurenswaardig!

hans vansteenkiste (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

Langeboeken - Geen fietspad en toch de keuze voor 70KM???
Deze landelijke weg waar er veel sluipverkeer richting N9 is, waarom toch de keuze voor 70KM? Ik fiets iedere dag richting Gent vanuit Beke (via Lobrug - jaagpad), uit ervaring weet ik dat Langeboeken de gevaarlijkste weg is op mijn traject naar het werk. Eigenlijk mag men hier sneller rijden dan op de N9, er is geen trajectcontrole, :-) Blijkbaar is een vlotte autodoorstroming een belangrijker criteria dan de veiligheid & leefbaarheid in Beke. Niet plaatselijk zwaar verkeer mag er probleemloos doorrijden, betreurenswaardig!

Jo (niet gecontroleerd)
23 Oct 2021

Ik ben ook zeer tevreden dat dit bekeken wordt en zeer snel zal ingevoerd worden. Hoe sneller hoe beter!
Ik heb trouwens nooit begrepen waarom er, gezien het geringe zicht, 70 km per uur mag gereden worden ter hoogte van het kruispunt Nekke met de Bauwerwaan. Als je ziet welk soort voertuigen daar allemaal in- en uitrijden, en tegen welke snelheid, dan verwacht je minstens elke dag een ongeval.
Daarom is het goed dat de snelheid tot 50 km per uur wordt beperkt van aan het dorp van Zomergem tot minstens het begin van de Gentweg, maar ik vrees dat dit zonder snelheidsbeperkende maatregelen en/of frequente controles uiteindelijk niet zo veel verschil zal geven met de huidige situatie. Een toegelaten snelheid van 50 per uur wordt in de praktijk al gauw 70 per uur, zoals 30 per uur al gauw 50 per uur wordt.
Bovendien moet er inderdaad ook gekeken worden naar de staat van de wegen. Goed onderhouden wegen komen ook de levenskwaliteit van de bewoners ten goede. Een hoge snelheid op een slecht wegdek zorgt voor een immense geluidsoverlast. Zo is het voorhistorische wegdek (uit de jaren 70?) van de Leopold III laan en Nekke mij al jaren een doorn in het oog. Dit is toch samen met de Dreef dé toegangsweg naar het dorp van Zomergem, en dat zou een pracht van een weg kunnen zijn, maar door het jarenlange oplapwerk lijkt het eerder op een marginale steenweg.