Alle ideeën
Onveilige verkeerssituatie - Kasteeldreef 26, 9920 Lievegem, België

1. het huidige wegdek (kasseien) is in zeer slechte staat door het zwaar vervoer, desondanks er een verbod geldt +3,5 ton 2. 85% van de bestuurders houdt zich niet aan de zone 30 3. de woningen zien af door de trillingen op de kasseien en door het zwaar vervoer die met een onaangepaste snelheid door de dreef scheuren 4. de Kasteeldreef (stuk tussen Koning Leopoldstraat en de Larestraat) wordt verwaarloosd; geen groen, geen deftige straatverlichting, verouderde infrastructuur, oneffenheden in de rijbaan, bedekking van de verhoogde berm in erbarmelijke staat...... Oplossing: heropwaarderen van historische dreef, snelheidscontroles en controle op zwaar vervoer, verkeersremmende maatregelen (vb. wegversmalling door bloembakken, rijbaankussens,...) nieuw wegdek zowel de rijbaan als de verhoogde berm, betere fiets -en voetpaden.

BG
05 Mar 2021