Het blauw verkeersbord aan het begin van de Haagstraat en kruispunt met UItgem WERKT NIET! - Haagstraat 57, 9930 Lievegem, België

Het blauw verkeersbord aan het begin van de Haagstraat (hoek Spinhoutstraat) en kruispunt met UItgem WERKT NIET! Het blauw bord (enkel fietsers, wandelaars, tractoren, paarden......) vervangen door het verbodsbord C1 met uitzondering voor plaatselijk verkeer. De Haagstraat wordt een sluikweg voor wie van de E40- Spinhoutstraat komt en voor mensen die van de manege den draver komen. Vooral in het weekend ook heel moto's. Gezien de vele jonge kinderen in dit stuk Haagstraat is een dringende oplossing wenselijk!

Jan V
25 Feb 2021
Het fietspad is hier in heel slechte staat en onveilig - Bosstraat 89, 9031 Gent, België

Het fietspad is hier in heel slechte staat en onveilig. De auto's razen je aan 70km/u voorbij. Naast de vele putten is er ook vaak modder op het fietspad door passerend landbouwverkeer. Stoppen met oplapwerk en gewoon alles uitbreken en opnieuw aanleggen.

Gwen B
12 Mar 2021
Zone 50 helpt totaal niet voor het zware en veelvuldige verkeer dat voorbijraast - Koning Leopoldstraat 32, 9920 Lievegem, België

Ga in het stukje 50 km/uur maar over naar 30 km/uur, dan zullen de meesten zich misschien houden aan de 50 km/uur. Bovendien mag het wegdek én de voetpaden grondig aangepakt worden. Want telkens er een tientonner voorbij dondert aan 80 per uur davert mijn huisje dat het niet mooi meer is. Vanaf 5 uur 's morgens begint de zware doortocht, dan moeten we onze velux niet meer openzetten. We slapen nochtans aan de achterkant van de woning. Ik ijver hier al voor sinds ik in Lovendegem ben komen wonen (2011). Ook ooit een petitie georganiseerd en destijds nog naar minister Crevits gemaild. Heeft allemaal geen sikkepit uitgehaald. Mijn oprit is groot genoeg om een flitspaal te installeren. Of zelfs 2 palen voor komend en gaand verkeer. Dus kom maar af met die flitspalen. Of doe er nu eindelijk iets aan uit naam van alle buurtbewoners die weinig tot geen rust kennen in de zone 50.

Martine V
05 Mar 2021
De volledige Nijverheidsstraat fietsstraat maken - Nijverheidsstraat, 9950 Lievegem, België

De volledige Nijverheidsstraat fietsstraat maken... Er zijn in deze straat tal van panden gelegen waar kinderen hobby's uitoefenen. Het is een toegangsweg naar de scholen, sporthal, domino enzoverder...

Frederick L
01 Mar 2021
Snelheid wagens te hoog in Schouwbroekstraat - Schouwbroekstraat 23, 9921 Lievegem, België

Schouwbroekstraat is geen straat voor doorgaand verkeer. Zou dus zone 30 moeten zijn zoals de andere straten in het dorp

RR
12 Mar 2021