Erbarmelijke staat van het fietspad voor fietsers - Bellebargie 28, 9950 Lievegem, België

Erbarmelijke staat van het fietspad voor fietsers vanaf bellebargie laatste 400m tot Hoeksken. Oplossing: heraanleg stenen of fietspad doortrekken.

js
02 Mar 2021
Onveilige verkeerssituatie - Kasteeldreef 26, 9920 Lievegem, België

1. het huidige wegdek (kasseien) is in zeer slechte staat door het zwaar vervoer, desondanks er een verbod geldt +3,5 ton 2. 85% van de bestuurders houdt zich niet aan de zone 30 3. de woningen zien af door de trillingen op de kasseien en door het zwaar vervoer die met een onaangepaste snelheid door de dreef scheuren 4. de Kasteeldreef (stuk tussen Koning Leopoldstraat en de Larestraat) wordt verwaarloosd; geen groen, geen deftige straatverlichting, verouderde infrastructuur, oneffenheden in de rijbaan, bedekking van de verhoogde berm in erbarmelijke staat...... Oplossing: heropwaarderen van historische dreef, snelheidscontroles en controle op zwaar vervoer, verkeersremmende maatregelen (vb. wegversmalling door bloembakken, rijbaankussens,...) nieuw wegdek zowel de rijbaan als de verhoogde berm, betere fiets -en voetpaden.

BG
05 Mar 2021
Straat is te smal - DURMSTRAAT 88 A 9930 ZOMERGEM

Vanaf Durmstraat 88 tot aan kanaal te smal voor druk en zwaar verkeer, absoluut NIET veilig, zone 30 en fietssuggestiestroken voldoen NIET. Alternatief Kruisstraat heeft dubbele betonbaan en 2 afgescheiden fietspaden en bovendien KMO zones die zo veel mogelijk passage vragen. Enkel plaatselijk verkeer op stuk Durmstraat 88 tot kanaal. Eventueel éénrichtingsverkeer MET bovenop beperking tot 3T. Zone 30 wordt NIET gerespecteerd en kan niet afgedwongen worden zonder permanente kontrole.

Patrick C
03 Mar 2021
Gevaar voor voetgangers en fietsers door sluipverker - Wandelknooppunt 92, Vijverstraat 5, 9931 Lievegem, België

Dit is een baantje voor plaatselijk verkeer. Nochtans wordt dit heel vaak als sluipweg gebruikt. Ze rijden hier ook heel erg snel wat het gevaarlijk maakt voor de inwoners van deze straat, maar ook voor de vele voetgangers en fietsers! Meer controle door de lokale politie. Eventueel eenrichtingsverkeer?

Rosalie W
01 Mar 2021
Verbeteringen schoolomgeving - Eeksken 29, 9920 Lievegem, België

1/het verbindingsstraatje tussen grensweg en Eeksken komt rechtstreeks uit op het fietspad. Heel gevaarlijk met ongevallen tot gevolg. 2/ een fietspad voor de schoolpoort brengt gevaren met zich mee. 3/ het hoekkruispunt Grensweg en Eeksken is gevaarlijk 1/ voetpad voorzien aan de beide kanten van de weg, dan komen voetgangers op het voetpad uit. Weg versmallen voor de school., zal ook de snelheid afremmen. 2/ oversteek fietsers meer naar het begin van de straat (100m opschuiven, voorbij de schoolpoort aan tussenstraatje of zelfs op het kruispunt zelf als rotonde). Zo is er een bredere stapzone voor de school of hebben we plaats voor een extra voetpad. 3/ kruispunt veiliger maken voor fietsers in de vorm van rotonde of zo. Dan kunnen fietsers zelfs rechtstreeks via dubbel fietspad door het Eeksken.

Lode W
11 Apr 2021