Heraanleg Motje: aandacht voor de fietser

Lievegem pakt in 2021 de slechte staat van het wegdek aan tussen Motjesbrug en Azaleastraat. Naast de aanleg van een nieuwe toplaag asfalt op de rijbaan, werken we ook aan een betere fietsinfrastructuur:

 

  • Het bestaande voetpad op het brugje wordt omgevormd naar een fietspad.
  • Alle bestaande fietsoversteekplaatsen worden vlak uitgevoerd.
  • Er komt een aanpassing aan de bocht ter hoogte van de brug zodat zwaar verkeer niet langer over het fietspad rijdt.

 

Daarnaast pakken we ook het verkeersplateau aan het kruispunt met de Zandstraat aan en wordt de volledige omgeving ter hoogte van Zwaluwstraat en Tuinwijk-Motje heraangelegd met betere voetgangersoversteekplaatsen en bushaltevoorzieningen.

 

We maken van deze werken ook gebruik om de openbare verlichting duurzaam te vernieuwen.

 

De aannemer wordt via een openbare procedure aangeduid en zal voor het zomerbouwverlof gekend zijn. Op die manier kunnen de werken beginnen in augustus/september. De werken zullen in 4 fasen worden uitgevoerd om de hinder zo veel mogelijk te beperken. De totale uitvoeringstermijn bedraagt 72 werkdagen.

 

Meer informatie: www.lievegem.be/werken

Team communicatie
03 May 2021