Werken aan het Klaverstraatje

Van 17 mei tot en met 16 juli vinden er werken plaats aan het Klaverstraatje in Lievegem. De slechte staat van het wegdek wordt aangepakt, en het onverharde deel van het Klaverstraatje wordt opgefrist. Er worden ook maatregelen uitgewerkt om het gebruik van deze weg voor te behouden aan fietsers, wandelaars en plaatselijk landbouwverkeer.

 

Het bestaande wegdek is grotendeels in slechte staat en op enkele plaatsen verzakt. Daardoor moet de rijweg grotendeels opgebroken worden. De delen die structureel in orde zijn, krijgen een nieuwe toplaag asfalt. Op de kruispunten worden bochtverbredingen voorzien om landbouwverkeer makkelijker en veiliger te maken. Om dezelfde reden wordt er een uitwijkstrook voorzien ter hoogte van de dreef.

 

Daarnaast wordt ook het onverharde deel van het Klaverstraatje opgefrist. De bestaande verharding wordt genivelleerd en aangevuld met een fijne grindlaag. Op die manier verhogen we het comfort voor de wandelaars en fietsers op deze trage weg.

 

Tijdens de werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn: fietsers worden omgeleid via Langeboeken, Kruisstraat, Vellare, Warandetraat, Holstraatje, Kort Eindeken en Grote Baan.

 

Meer informatie: www.lievegem.be/werken

Team communicatie
14 May 2021